Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

  1. Αρχική
  2. Η Εταιρεία

Η ROLLA-X είναι µια πρότυπη και συνεχώς αναπτυσσόµενη µονάδα που παράγει ρολά αλουµινίου και γκαραζόπορτες για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

 

H εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 4.500 τ.µ. στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα Αττικής. Κατά την υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή οργάνωση παραγωγής και στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η μεγάλη παραγωγική ικανότητα και αποθηκευτική δυνατότητα καθιστούν εφικτή την άµεση παράδοση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Η διανομή των προϊόντων της γίνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια µέσω εκτεταµένου δικτύου συνεργατών.

Μέσω επιτυχηµένων συνεργασιών, έχουν γίνει εξαγωγές σε διάφορες χώρες, όπως στην Κύπρο, στην Αλβανία και στις ΗΠΑ.

 

 

Πλεονεκτήµατα της ROLLA-X:

• Πολυετής εµπειρία του αντικειµένου

• Τεχνογνωσία στην εφαρµογή νέων τεχνολογίων (home automation)

• Τεχνική υποστήριξη και after sales service

• Τµήµα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων

• Συνεργασία µε τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες αυτοµατισµών και εξαρτηµάτων

• Συνεργασία µε όλα τα πιστοποιηµένα βαφεία της αγοράς

• Εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO

• Παροχή γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας

• Άµεση παράδοση

• Ανταγωνιστική τιµή

 

 

Πλεονεκτήµατα των ρολών:

 

Υψηλή αισθητική

• Μεγάλη ποικιλία σε κουτιά και φυλλαράκια, ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής

• Φυλλαράκια µε µεγάλη διάτρηση, που εξασφαλίζουν µέγιστο φωτισµό και αερισµό του χώρου, επιτρέπουν την ορατότητα προς τα έξω και προσδίδουν εντυπωσιακή αισθητική στο κούφωµα

• Πλούσια γκάµα από φυλλαράκια προφίλ µε εσωτερικές νευρώσεις για κατασκευές µε µονοκόµµατα ανοίγµατα ως 6,00 m

• Μεγάλο στοκ διατοµών και χρωµάτων (Ral και ξύλου) στα προβαµµένα φυλλαράκια αλουµίνιου µε µόνωση πολυουρεθάνης

• ∆ιάθεση των ολοκληρωµένων συστηµάτων ρολού των διελάσεων ALUMIL – ELVIAL – EUROPA – EXALCO

 

Ασφάλεια

• Τοποθετήση µοτέρ αντίληψης ροπής που ανιχνεύουν τυχόν εµπόδιο και σταµατάνε αυτόµατα, ώστε να µην προξενήσουν ζηµιά ούτε στο ρολό ούτε σε οποιοδήποτε αντικείµενο βρίσκεται ξεχασµένο από κάτω

• Σύστηµα ασφάλισης της ψάθας από παραβίαση, χρησιµοποιώντας δέστρες ασφαλείας και ρυθμίζοντας το µοτέρ ώστε να µην µπορεί κάποιος να σηκώσει το ρολό από το έξω µέρος

• Χρήση αντιδιαρρηκτικού οδηγού µε ενίσχυση λάµας αλουµινίου 5mm, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση από το έξω µέρος

 

Εξοικονόµιση ενέργειας

• Ποικιλία διαστάσεων στα κουτιά θερµοδιακοπής µε πολυαµίδιο και εσωτερική µόνωση, που προσφέρουν εξαιρετική θερµοµόνωση και συµβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθµιση της οικίας

• ∆ιατίθενται µε ίσια ή ποµπέ πλάτη και ακολουθούν την αισθητική του επικαθήµενου κουφώµατος

• Όλα τα κουτιά είναι πιστοποιηµένα από το ινστιτούτο Rosenheim Γερµανίας

 

Αθόρυβη λειτουργία

• Λόγω των τεχνολογικά προήγµενων µηχανισµών (ενσύρµατων, ασύρµατων ή/και µε ανίχνευση εµποδίου) και των συµπληρωµατικών εξαρτηµάτων, η λειτουργία των ρολών είναι η πλέον αθόρυβη

• Ενίσχυση της εξωτερικής πλευράς του κουτιού, ώστε να µην υπάρχει στρέβλωση της πλάτης στα µεγάλα ανοίγµατα και να µην δηµιουργείται θόρυβος από συντονισµό

 

Τεχνογνωσία

• ∆υνατότητα τοποθέτησης ασύρµατων µοτέρ πλήρως ρυθµισµένων από την εταιρεία, για οµαδοποίηση πολλών ρολών χωρίς να απαιτούνται επιπλέον καλωδιώσεις από τον ηλεκτρολόγο, συµβάλλοντας στη µείωση του κόστους κατασκευής

• Με τη ρύθµιση κεντρικού ασύρµατου διακόπτη (master) είναι εφικτό το αυτόµατο άνοιγµα και κλείσιµο όλων των ρολών, χωρίς κόπο από τον ιδιώτη

• Χρησιµοποίηση τηλεχειρισµών νέου τύπου µε κυλιόµενο κωδικό για να µην µπορεί να γίνει αντιγραφή του ποµπού

• Η ROLLA-X συνεργάζεται µε όλες τις καταξιωµένες εταιρείες µοτέρ και αυτοµατισµών (MOTORTECH - SOMFY - SIMU - ATLAS - ASA - BECKER - NICE) και παρέχει για όλα τα µοτέρ 5 χρόνια εγγύηση

• Η εταιρεία διαθέτει τµήµα R+D και πληθώρα από stand δοκιµών και µετρήσεων

 

Εγγύηση ποιότητας

• Εφαρµογή συστήµατος ποιοτικού ελέγχου προϊόντος CE µε ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

• Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα πρότυπα του ISO, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των κατασκευών